Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

De accredtiatieaanvraag voor het congres is bij PE-online geregistreerd. Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat hier op deze website.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 15:45 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Wanneer accreditaties zijn goedgekeurd dan vermelden wij dat inclusief puntentoekenning op deze website.


 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 4

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 4

Vereniging EMDR Nederland

voor EMDR Consultant en EMDR Trainer

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing (breed) 2
Vakinhoudelijke scholing (smal) 2

Registerplein

Deelname aan Congres (Psycho)Trauma 2019 (ID nummer: 349780) levert 4 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 4 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 4

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 4
Scholing Jeugdverpleegkunde 4
Scholing Justitiële Verpleegkunde 4
Scholing Kinderverpleegkunde 4
Scholing SPV 4
Scholing Wijkverpleegkunde 4

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten 4

SKJ

Het 5e Congres (Psycho)Trauma (SKJ203195) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren - Conferentie. Het geaccrediteerde puntentotaal is 4.00


 

Register Vaktherapie

Het Register Vaktherapie (SRVB) heeft het congres goedgekeurd, de scholing levert geregistreerde professionals 4 punten.