Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
  • Registerleraar

​Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat hier op deze website.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 15:50 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor Basis-Pedagoog, Herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog, Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist en Orthopedagoog-Generalist (supervisor).

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5
 

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP.

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 4
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 4
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 4

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 4
Scholing Jeugdverpleegkunde 4
Scholing Justitiële Verpleegkunde 4
Scholing Kinderverpleegkunde 4
Scholing Wijkverpleegkunde 4

Registerplein, voormalig BAMw, voor Register Agogen (AG), Register Cliëntondersteuners, Register Gezinshuisouders, Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW) en Register Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 4
Geaccrediteerde scholing GHO 1
Vrije Ruimte Agogen 1
Vrije Ruimte GGZ-Agogen 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1
 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
​Het 3e Congres (Psycho)Trauma (met ID-nummer SKJ198811) is valide bevonden door de accreditatiecommissie en is met 2 punten voor de Categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker opgenomen in SKJ opleidingsagenda. Meer informatie is te vinden op www.skjeugd.nl

Registerleraar.nl 
Het 3e Congres (Psycho)Trauma (met registratienummer HRII8q1OkE) is gevalideerd door de registercommissie van Registerleraar. Het congres is met 4 RU (registeruren) opgenomen in www.registerleraar.nl