Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam

2. Helen door Samenspel

Drs. Calder Rokosch, klinisch psycholoog/psychotherapeut, hoofd behandeling Haaglanden, polikliniek voor trauma en hechtingsproblematiek.
Stefanie van Ruijven, Sherborne Samenspel therapeut, opleider en supervisor.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoelen

  • Deelnemers hebben kennis over de inhoud van Sherborne Samenspel
  • Deelnemers hebben ervaren wat Sherborne Samenspel inhoudt
  • Deelnemers hebben kennis van de effectiviteit van Sherborne Samenspel op het herstel van complex trauma
  • Deelnemers krijgen zicht op hoe ze de methodiek kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk (zowel klinisch als ambulant)

Doelgroep: (GZ-) psychologen, pedagogen, gedragswetenschappers, jeugdzorgwerkers, pedagogisch medewerkers, ambulant gezinsbehandelaren.
Leeftijdscategorie: Kinderen (6 tot 12 jaar)

Tijdens deze deelsessie presenteren de sprekers het Sherborne Samenspel. Hoe is dit toegepast op de residentiële behandelgroepen voor kinderen met trauma en hechtingsproblemen? Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Daarnaast worden er ervaringsoefeningen gedaan die gericht zijn op de beleving van Sherborne Samenspel. Voor meer informatie: www.sherbornesamenspel.nu