Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Postillion Convention Centre Amsterdam

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar

10:00

Opening door de dagvoorzitter

Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut/TF-CBT-trainer/EMDR practitioner bij de Bascule.

10:10

Psychotrauma en traumatische rouw: soms samen, soms apart - wat betekent dat voor de praktijk?

Prof.dr. Geert Smid, bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld bij de Universiteit voor Humanistiek en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en bij ARQ Centrum '45 tevens werkzaam als psychiater, plaatsvervangend opleider en supervisor NVP en NtVP. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van psychotrauma en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over psychotrauma en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Verlies van een dierbare kan aanleiding geven tot langdurige invaliderende rouwklachten, ook wel traumatische rouw genoemd. De kans op traumatische rouw is verhoogd bij verlies in een gewelddadige context of door niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals rampen, ongevallen en zelfdoding. Ook bestaat dan meer risico op andere veel voorkomende stoornissen bij psychotrauma, zoals PTSS en depressie. Wanneer en hoe kunt u rouwklachten gericht behandelen en waarom is dat belangrijk?
10:50

Psychotrauma & (Culturele) Diversiteit

Dr. Jeroen Knipscheer, psychotherapeut en senior onderzoeker bij ARQ Centrum’45 | partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, en universitair docent aan de Afdeling Klinische Psychologie Universiteit Utrecht

Het behandeleffect voor psychotraumaklachten is bij patiënten met een migratieachtergrond doorgaans geringer dan bij de meerderheidspopulatie. Bovendien zijn no-show en drop-out vaak substantieel hoger. Onderzoek suggereert dat ‘cultuursensitieve zorg’ kan bijdragen aan optimalere hulpverlening voor deze doelgroep. Maar hoe dat concreet vorm te geven blijft veelal vaag. De centrale vraag van deze bijdrage is daarom: hoe kan een zorgprofessional het repertoire aan gangbare evidence based behandelingen effectief inzetten bij een getraumatiseerde patiënt met een migratieachtergrond? Cultuursensitief behandelen is hierbij essentieel; respectvolle nieuwsgierigheid naar de beleving, betekenis en context van klachten en problemen, is een voorwaarde om te komen tot een gezamenlijk behandeldoel en inzet voor behandeling. Hoe dat gaat wordt geïllustreerd aan de hand van casuïstiek Daarbij worden hulpmiddelen ingezet als het maken van een tijdsbalk en het exploreren van het ziekte-verklaringsmodel aan de hand van het Cultural Formulation Interview. Tevens wordt een specifiek cultuursensitieve behandelvorm, de Narrative Exposure Therapy (NET), belicht.

Bijbehorende literatuur:

  • Generieke Module Diversiteit (2018), te downloaden via https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/preview.
  • Knipscheer, J.W., Ghane, S., Schouten, K. & Mooren, T. (2020). Cultureel aangepaste behandelmethoden. In: J. De Jong & R. van Dijk (redactie), Handboek Culturele Psychiatrie & Psychotherapie, pp 269-282. Amsterdam: Boom | De Tijdstroom.
  • Knipscheer, J.W. (2020). Cultuursensitieve psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 46(1), 35-49.

11:30

Koffie- en theepauze

Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

12:00

Eerste deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit acht verschillende onderwerpen, op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de sessies waar u uit kunt kiezen.

13:00

Lunchpauze

14:00

IGT-K: interventie voor chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)gezin

Dr. Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, De Bascule.

Kinderen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld aan kindermishandeling zoals seksueel misbruik, fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing, kunnen hiervan grote gevolgen ondervinden. Hun klinisch klachtenprofiel als gevolg van deze interrelationele traumatische ervaringen is dan ook breed. Het kan, naast posttraumatisch stressklachten, ook uit angstklachten, depressieve klachten, gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek bestaan. Bij een nieuwe behandelmethode voor deze op jonge leeftijd getraumatiseerde kinderen werken een EMDR- en gezinstherapeut met elkaar samen: de ‘Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen’ (IGT-K).

Leerdoelen bij deze lezing:
Deelnemer is

  • in staat om het klinisch beeld van gehechtheidsproblemen, (partiële) ptss en verstoorde regulatie (gedragsproblemen) bij jeugdigen te herkennen;
  • op de hoogte van een nieuw geïntegreerd behandelmodel;
  • heeft kennis van aanvullende emdr-technieken.

14:30

Het jonge kind in geweld

Drs. Yael Meijer, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, IMH Specialist DAIMH, Gedragstherapeut en Supervisor VGCt, VKJP en NIP.

Na een korte theoretische introductie volgt de presentatie van een casus. Het publiek wordt uitgenodigd interactief mee te denken in het herkennen en erkennen van signalen bij het jonge kind, het omgaan met weerstand bij uzelf als professional, bij het gezin, bij betrokkenen van het gezin en het fase-gericht denken en plannen ten aanzien van geweld/veiligheid en behandeling en de prioritering van (traumasensitieve) interventies.
15:00

Energy Break!

Er wordt u koffie, thee en fris met een lekkernij geseveerd.

15:30

Tweede deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit acht verschillende onderwerpen, op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de sessies waar u uit kunt kiezen.

16:30

Afsluitende borrel met een hapje