Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar

10:00

Opening door de dagvoorzitter

Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut/TF-CBT-trainer/EMDR practitioner bij de Bascule.

10:10

Psychotrauma en traumatische rouw: soms samen, soms apart - wat betekent dat voor de praktijk?

Prof.dr. Geert Smid, bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld bij de Universiteit voor Humanistiek en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en bij ARQ Centrum '45 tevens werkzaam als psychiater, plaatsvervangend opleider en supervisor NVP en NtVP. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van psychotrauma en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over psychotrauma en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Verlies van een dierbare kan aanleiding geven tot langdurige invaliderende rouwklachten, ook wel traumatische rouw genoemd. De kans op traumatische rouw is verhoogd bij verlies in een gewelddadige context of door niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals rampen, ongevallen en zelfdoding. Ook bestaat dan meer risico op andere veel voorkomende stoornissen bij psychotrauma, zoals PTSS en depressie. Wanneer en hoe kunt u rouwklachten gericht behandelen en waarom is dat belangrijk?
10:50

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam bij Stöfsel, psychotherapie & coaching te Lunteren.

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek zijn in de literatuur en in behandelvormen veelal gescheiden gebieden. Er zijn veel aanwijzingen dat aan bijna alle persoonlijkheidsstoornissen vroegkinderlijke traumatisering ten grondslag ligt. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou het dan ook logischer zijn om naast het versterken van een functionele coping, ook de onderliggende vroegkinderlijke traumatisering te bewerken door middel van traumaverwerking. Immers die vroegkinderlijke traumatisering veroorzaakt de disfunctionele coping en de herinneringen daaraan houden die coping in stand.
In deze plenaire inleiding wordt kort een overzicht gegeven van de literatuur, waarin het verband tussen trauma en persoonlijkheidsproblematiek wordt gelegd. Vervolgens wordt middels een plenaire demonstratie dit verband gedemonstreerd.
Tenslotte wordt het model van de interventiecirkel gepresenteerd, dat geeft een overzicht over de in te zetten behandelinterventies bij complexe problematiek.

Leerdoelen bij deze lezing:
Deelnemer krijgt

  • Inzicht in het onderscheid tussen (complex) trauma en persoonlijkheidsproblematiek, plus de relevantie daarvan voor diagnostiek en de behandeling.
  • Kennis over en toepassing van de interventiecirkel.
  • Inzicht in wanneer welke verwerkingstechniek geïndiceerd is.

Bijbehorende literatuur:
Stöfsel, M. & Mooren, T. (2017), Trauma en persoonlijkheidsproblematiek, Houten: BSL.
Stöfsel, M. & Mooren, T. (2019), De interventiecirkel: het ordenen van behandelinterventies bij persoonlijkheidsproblematiek. In: GZ-psychologie, juni 2019.

11:30

Koffie- en theepauze

Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

12:00

Eerste deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit acht verschillende onderwerpen, op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de sessies waar u uit kunt kiezen.

13:00

Lunchpauze

14:00

IGT-K: interventie voor chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)gezin

Dr. Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, De Bascule.

Kinderen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld aan kindermishandeling zoals seksueel misbruik, fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing, kunnen hiervan grote gevolgen ondervinden. Hun klinisch klachtenprofiel als gevolg van deze interrelationele traumatische ervaringen is dan ook breed. Het kan, naast posttraumatisch stressklachten, ook uit angstklachten, depressieve klachten, gedragsproblemen en gehechtheidsproblematiek bestaan. Bij een nieuwe behandelmethode voor deze op jonge leeftijd getraumatiseerde kinderen werken een EMDR- en gezinstherapeut met elkaar samen: de ‘Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen’ (IGT-K).

Leerdoelen bij deze lezing:
Deelnemer is

  • in staat om het klinisch beeld van gehechtheidsproblemen, (partiële) ptss en verstoorde regulatie (gedragsproblemen) bij jeugdigen te herkennen;
  • op de hoogte van een nieuw geïntegreerd behandelmodel;
  • heeft kennis van aanvullende emdr-technieken.

14:30

Het jonge kind in geweld

Drs. Yael Meijer, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut, IMH Specialist DAIMH, Gedragstherapeut en Supervisor VGCt, VKJP en NIP.

Na een korte theoretische introductie volgt de presentatie van een casus. Het publiek wordt uitgenodigd interactief mee te denken in het herkennen en erkennen van signalen bij het jonge kind, het omgaan met weerstand bij uzelf als professional, bij het gezin, bij betrokkenen van het gezin en het fase-gericht denken en plannen ten aanzien van geweld/veiligheid en behandeling en de prioritering van (traumasensitieve) interventies.
15:00

Energy Break!

Er wordt u koffie, thee en fris met een lekkernij geseveerd.

15:30

Tweede deelsessieronde

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit acht verschillende onderwerpen, op de pagina deelsessies treft u een overzicht van de sessies waar u uit kunt kiezen.

16:30

Afsluitende borrel met een hapje