Contact|
8 april 2021 | Online

 

UPDATE: ONLINE DEELNAME VIA LIVESTREAM 

Het aantal COVID-19 besmettingen is helaas nog niet onder controle in Nederland. Wij hebben daarom besloten onze congressen zoveel mogelijk online te verzorgen. Via een livestream kunt u tóch aanwezig zijn op het door u gewenste congres.

Het programma voor het 7e congres (Psycho) Trauma zal om deze reden plaatsvinden op een alternatieve locatie zonder fysieke deelnemers. Deelnemen kan op donderdag 8 april a.s. online via livestream.

Naast veiligheid heeft dit ook nog als voordeel dat u geen reistijd heeft en toch uw registratiepunten kunt halen. Maar ook dat u, wanneer u verkoudheidsklachten heeft of in quarantaine zit, veilig kunt deelnemen aan het congres.

De online livestream organiseren wij voor u met Zoom Webinar. Voor online deelnemers is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker op het podium. Vragen van online deelnemers vanuit huis, praktijk of kantoor kunnen gesteld worden aan de spreker via Q&A. Naast de spreker(s) op scherm, zijn ook de powerpoints zichtbaar.

 

 

 

KennisdelingTraumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.
Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • Registerplein
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de pagina accreditatie van deze website.