Contact|
1 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam
KennisdelingTraumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.
Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de pagina accreditatie van deze website.
 
 

UPDATE:
Informatie betreft het coronavirus in relatie tot onze congressen.


In navolging op de maatregelen van het kabinet, heeft Logacom besloten om bijeenkomsten tot en met 1 juni 2020 niet door te laten gaan. Zodoende is het Congres (Psycho)Trauma dat gepland was op 31 maart 2020 verplaatst naar dinsdag 2 juni 2020. 

Op het moment zitten we nog middenin de maatregelen die het kabinet gesteld heeft om het coronavirus in te dammen. Het einde van deze periode lijkt helaas nog niet in zicht. Gezien de ontwikkelingen, hebben wij als organisatie besloten dat het beter is om het congres (Psycho)Trauma in het najaar te organiseren. Samen met de betrokken partijen hebben wij een nieuwe datum gevonden: donderdag 1 oktober 2020. De locatie blijft ongewijzigd, namelijk Aristo in Amsterdam.
Het is mogelijk om u in te schrijven voor het congres op deze nieuwe datum. Deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven voor het congres, hebben wij per mail een persoonlijk bericht gestuurd over de wijziging.

Informatiemarkt

Informatiemarkt Op het Congres (Psycho)Trauma wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Meer informatie hierover vindt u op de pagina infomarkt

Voor wie?

Doelgroep Het congres (Psycho)Trauma is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, Gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, woonbegeleiders, orthopedagogen, gedragswetenschappers, jeugdverpleegkundigen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.