Contact|

7e Congres (Psycho)Trauma


8 april 2021 | Online

Accreditatie

Puntentoekenning

Punten die zijn toegekend en bevestigd door de beroepsvereniging(en), treft u hieronder.

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Registerplein voor

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker
Categorie Accreditatiepunten
Scholing  5
 

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register.

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten 5
 

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 3
 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële Verpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • Kwaliteitsregister V&V
 • SPV
 • Wijkverpleegkunde
Categorie Accreditatiepunten
Scholing  5
 

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP).

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5
 

Accreditatiebureau - FGzPt voor

 • Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPt
 • Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPt.
Categorie Accreditatiepunten
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 5
 

Vereniging EMDR Nederland.

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing (breed) 4
 

In aanvraag

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Vereniging EMDR Nederland
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) > afgewezen obv invoerdatum
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

De accredtiatieaanvraag voor het congres is bij PE-online geregistreerd. Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat hier op deze website.

Aanvullend

 • NFG-registerleden krijgen 4 PE-punten, mits zij bewijs van deelname kunnen overhandigen.

Speciaal verzoek?
Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten van wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Presentie bij online deelname
Voor online deelnemers is het zetten van een handtekening voor presentie (zoals bij een fysiek congres) niet mogelijk. Daarom wordt er voor online deelnemers een accreditatietoets gemaakt om te controleren of de lezingen gevolgd zijn. Deelnemers ontvangen na afloop van het congres een e-mail met link naar evaluatie en handouts, daarbij zit ook de link naar de accreditatietoets. NB deze accreditatietoets dient met tenminste 70% positief resultaat behaald te worden. Voor het indienen van de accreditaitetoets geldt een deadline, zodat Logacom in de gelegenheid is om de toetsen na te kijken en resultaten te verwerken binnen de termijn die beroepsverenigingen hieraan stellen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar office@logacom.nl.