Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam

Accreditatie

Puntentoekenning

Wanneer accreditaties zijn goedgekeurd dan vermelden wij dat inclusief puntentoekenning op deze website.

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog, Kwaliteitsregister Basis-Pedagoog, Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist - BIG (niet in gebruik) en Orthopedagoog-Generalist (supervisor).

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Registerplein voor Register Cliëntondersteuners, Register Gezinshuisouders, Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk, Register Sociaal Agogen, Register Sociaal Juridisch Dienstverleners en Register Sociaal Werkers.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 5

Vereniging EMDR Nederland 

Categorie Accreditatiepunten
EMDR Consultant 3
EMDR Trainer 3

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 5

Register Vaktherapie

Categorie Accreditatiepunten
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 4

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Voor Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen, geestelijke gezondheidszorg, intensieve zorg bij somatische aandoeningen en preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 5
Scholing Jeugdverpleegkunde 5
Scholing Justitiële Verpleegkunde 5
Scholing Kinderverpleegkunde 5
Scholing SPV 5

Accreditatiebureau - FGzPt

Categorie Accreditatiepunten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPt 6
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPt 6

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 5

Zie onderaan deze pagina een volledige lijst van specialisaties waarvoor deze accreditatiepunten van toepassing zijn.


In aanvraag

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd voor:

 • ABAN Algemene scholing cluster 1,2 en 3 (voor o.a. AbSg, AJN, KAMG, CvAH, NVAVG en NVvP)
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Vereniging EMDR Nederland
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Register Vaktherapie
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

De accredtiatieaanvraag voor het congres is bij PE-online geregistreerd. Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat hier op deze website.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ

Speciaal verzoek?
Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten van wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Deelnemers kunnen nadat 90% van de scholing geweest is altijd een presentielijst tekenen voor een certificaat van deelname. Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accredtiatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 15:45 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Specialisaties ABAN Algemene scholing cluster 1,2 en 3

AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Profiel Beleid & Advies
Profiel forensische geneeskunde
Profiel Infectieziektenbestrijding
Profiel Jeugdgezondheidszorg
Profiel medische milieukunde
Profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering
Profiel Tuberculosebestrijding
Stichting KNO-heelkunde (KNO)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)