Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Postillion Convention Centre Amsterdam

3.Trauma: herstel in eigen hand

Online:

Deze sessie wordt opgenomen en voor deelnemers als film beschikbaar gesteld op www.online.traumacongres.nl

Deze deelsessie is alleen beschikbaar in de tweede ronde.
Dr. Anneke Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Certified Advanced Practicioner Sensorimotor Psychotherapy®

Werkvorm: lezing/presentatie met oefeningen.
Doelgroepomschrijving: Zowel geschikt voor professionals die (nog) niet bekend zijn met de 8 sleutels tot herstel als voor professionals die er al mee werken.
Leeftijdscategorie: Pubers en volwassenen, ouders. 
Leerdoelen
Na afloop van de sessie hebben de deelnemers een overzicht van de 8 sleutels tot herstel van Rotschild en kunnen zij beoordelen of deze werkwijze voor hen of voor hun cliënten zinvol zou zijn. 

Na een ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn om de draad weer op te pakken. Babette
Rothschild geeft in haar zelfhulp boek “Trauma: herstel in eigen hand” heldere instructies wat je zelf zou kunnen doen. Ze noemt dit 8 sleutels tot herstel. In deze deelsessie wordt aandacht geschonken aan zowel de theoretische achtergrond als aan de praktische uitwerking van de 8 sleutels van Rothschild. Dat laatste doen we in korte oefeningen.