Contact|

6e Congres (Psycho)Trauma


1 oktober 2020 | Aristo, Amsterdam

6. Wanneer de alarmbel afgaat…

Drs. Anne van den Ouwelant, trainer in Trauma-Sensitieve Ondersteuning in (post)conflictgebieden, Duitsland en Nederland. Directeur van Trauma Company en Trauma International. Psychotrauma-consultant, kunstzinnig therapeut, TRE Provider (Trauma & Tension Releasing Exercises), cultureel antropoloog.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoelen:

  • De praktische uitleg uit deze presentatie - aan de hand van symbolen - kan door de deelnemers direct worden gebruikt in het herkennen en erkennen van de gevolgen van trauma.
  • Deze uitleg kan bovendien direct door de deelnemers worden toegepast in het geven van psycho-educatie aan getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Deze presentatie geeft meer kennis en inzicht op het gebied van (de gevolgen van) trauma, waardoor het werk, de lessen, begeleiding of therapie van de deelnemers beter afgestemd kunnen worden op de doelgroep. 

Doelgroep toehoorders: onderwijzers,  remedial teachers, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, psychologen, sociaal agogen.
Leeftijdscategorie: Niet-leeftijdsgebonden.

In deze interactieve presentatie legt drs. Anne van den Ouwelant aan de hand van symbolen op een heel praktische en heldere manier uit hoe vier verschillende delen in de hersenen werken tijdens een traumatische ervaring én wat voor gevolgen dit kan hebben voor de ontwikkeling van de hersenen en de persoonlijkheid van getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.
Drs. Anne van den Ouwelant gebruikt deze vorm van psycho-educatie inmiddels ruim 9 jaar in haar Trainingen in diverse (post)conflictgebieden en nu sinds 1,5 jaar ook in Nederland. Met groot succes! Van leerkrachten tot psychologen, van vaktherapeuten tot pleegouders: de uitleg aan de hand van symbolen wordt als heel behulpzaam, direct toepasbaar, duidelijk en verhelderend ervaren. Het slaat een brug tussen de praktijk en de theorie!

Voor meer informatie over Trauma Company kunt u terecht op www.trauma-company.nl, website van Trauma International is: www.trauma-international.nl