Achtergronden & methoden
Ontwikkelingen, preventie & behandeling

Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen. Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. Wat kunt u doen om het verschil te maken?

Op het 5e congres (Psycho)Trauma komt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Thema’s die aan bod komen zijn de invloed van ouderlijke geblokkeerde zorg op een kind. Wat is het juiste moment om naar trauma’s te vragen en hoe kunt u uw vragen het beste formuleren? Hoe draagt Visual Schema Displacement Therapy bij tot het verbeteren van trauma? Wat is de behandeleffectiviteit van therapie bij getraumatiseerde vluchtelingen?

Tijdens de deelsessierondes volgt u twee deelsessies waarbij u als deelnemer uw keuze voor iedere ronde aangeeft. U kunt zo de inhoud volgen die het meest aansluit op uw dagelijkse behandelpraktijk. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe zorgt u voor snelle opvang na seksueel misbruik? Wat is de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kind en gezin? Hoe ondersteunt u vluchtelingenkinderen op school en herkent u hun trauma? Wat zijn de psychische gevolgen van ongevallen bij kinderen en jongeren? Hoe herkent u cliënten met comorbide PTSS en middelenafhankelijkheid en hoe ziet de behandeling er uit?

Als u als behandelaar, onderzoeker of op een andere manier betrokken bent bij trauma, mag u dit congres niet missen!

Voor wie?
Het congres (Psycho)Trauma is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.

95% verkocht!

Het gaat hard! Nog even en het congres is uitverkocht. Nog 10 plaatsen zijn beschikbaar. Wilt u het komende congres (Psycho)Trauma in Amsterdam niet missen? Meld u dan snel aan via deze link!
Informatiemarkt
Op het Congres (Psycho)Trauma wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Meer informatie hierover vindt u op de pagina infomarkt
Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Registerplein
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de pagina accreditatie van deze website.
 
 

Twitter mee over Congres (Psycho)Trauma 2019! gebruik #traumacongres @logacom