Specifieke interventies en algemene strategieën

De cijfers liegen er niet om: vier op de vijf mensen maken in het leven één of meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Van hen ontwikkelt 10% een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). 
Als hulp-, zorg- of dienstverlener heeft u tijdens uw werk regelmatig te maken met cliënten en patiënten die traumatische ervaringen te verwerken hebben. De signalering, begeleiding en behandeling van getraumatiseerde mensen is geen gemakkelijke opgave. Want hoe herkent u een trauma? En wanneer is er wel of geen sprake van psychotrauma?

Traumatische ervaringen kunnen littekens achterlaten, ook bij (jong)volwassenen. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt of patiënt om een trauma te verwerken is dus van groot belang; wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.


Dit congres heeft als doel om u kennis te laten maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waarmee u als hulp-, zorg- of dienstverlener aan mensen met (psycho)trauma te maken heeft. 

Aanvullend!

Leony Coppens schreef voor B. Magazine 2016-2017 het artikel Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Klik hier om het artikel te lezen (pdf).  
Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie 
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Registerplein, voorheen BAMw 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Registerleraar.nl
Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de pagina accreditatie van deze website.
 
 
Belangrijke mededeling voor het verkrijgen van accreditatiepunten!
Accrediterende verenigingen vragen voor het toekennen van punten een presentieregistratie (tenminste 90% van de scholing dient te zijn bijgewoond). U wordt door ons bij binnenkomst geregistreerd door middel van het scannen van uw deelnemersbewijs. Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Dan dient u ook na afloop van het congres (bij vertrek) een presentielijst te tekenen/paraferen. Presentielijsten liggen vanaf 15.50 uur voor u klaar. Wanneer wij geen handtekening van u hebben, dan kunnen wij u helaas niet opgeven als present om accreditatiepunten te laten toekennen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Voor het congres (Psycho)Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zo verneemt u alles over nieuwe innovatieve trauma-behandelmethodieken en leert u over de behandeling van de gevolgen van seksueel geweld met EMDR. Ook komt de vraag aan bod of er gestreefd moet worden naar eenheid in methodieken of dat variatie in interventies juist aangewezen is?

Tijdens de deelsessies kunt u onder andere kennismaken met de effecten van PTSS-behandeling bij mensen met een psychose. Hoe kan het bieden van traumasensitief onderwijs bijdragen tot het vergroten van veerkracht en het gevoel van veiligheid van getraumatiseerde kinderen? Hoe vindt traumabehandeling bij cliënten met verslavingsproblematiek plaats? Op welke manier kunnen opvoeders en behandelaars het beste samenwerken om de zorg aan kinderen met trauma te verbeteren? Als u als behandelaar, onderzoeker of op een andere manier betrokken bent bij trauma, dan mag u dit congres niet missen!

Doelgroep
Het congres (Psycho)Trauma is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.

EXTRA

Congresdeelnemers ontvangen gratis het Praktijkboek Psychotrauma van Ankie Driessen en Willie Langeland. Een praktijkboek, door deskundigen geschreven, over snelle herkenning van signalen en het aanbieden van (professionele) hulp aan getraumatiseerden voor verbetering van de kwaliteit van leven.  

Informatiemarkt
Op het 3e Congres (Psycho)Trauma wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl. Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de

Twitter mee over Congres (Psycho)Trauma 2017! gebruik #traumacongres @logacom