Specifieke interventies en algemene strategieën

Als hulp-, zorg-, dienstverlener of leraar heeft u tijdens uw werk regelmatig te maken met cliënten, patiënten en leerlingen die traumatische ervaringen te verwerken hebben. De signalering, begeleiding en behandeling van getraumatiseerde mensen is geen gemakkelijke opgave. Want hoe herkent u een trauma? En wat kunt u doen?

Traumatische ervaringen kunnen littekens achterlaten, ook bij (jong)volwassenen. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang; wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.
Dit congres heeft als doel om u kennis te laten maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. 

Voor het congres (Psycho)Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zo verneemt u alles over trauma en kindermishandeling; wat te doen als hier vermoedens van zijn? Waar dient u op te letten? Hoe kunnen posttraumatische stress klachten met EMDR worden behandeld bij mensen met een LVB, op welke wijze wordt een PTSS bij deze doelgroep gesignaleerd? Op welke manier herkent en erkent u de relatie trauma en psychose en kunt u een traumagerichte behandeling bieden? Wat zijn nieuwe mogelijkheden voor behandeling bij complex/meervoudig trauma bij volwassenen?

Tijdens de deelsessierondes volgt u twee deelsessies die handvatten geven voor de dagelijkse behandelpraktijk. U leert hoe zorgvuldige opvang van professionals eruit ziet. Hoe ondersteunt u vluchtelingenkinderen op school en herkent u of er sprake is van trauma? Wat zijn innovatieve interventies die worden ingezet bij getraumatiseerde jongeren in de residentiële zorg? Welke mogelijkheden biedt Welbevinden therapie bij PTSS en wat zijn aanbevelingen voor de praktijk?
Als u als behandelaar, onderzoeker of op een andere manier betrokken bent bij trauma, dan mag u dit congres niet missen!

Informatiemarkt
Op het 4e Congres (Psycho)Trauma wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl. Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de

Twitter mee over Congres (Psycho)Trauma 2018! gebruik #traumacongres @logacom

Voor wie?
Het congres (Psycho)Trauma is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.
Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • NIP-Eerstelijnspsychologie 
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
  • Registerplein, voorheen BAMw 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de pagina accreditatie van deze website.
 
Belangrijke mededeling voor het verkrijgen van accreditatiepunten!
Accrediterende verenigingen vragen voor het toekennen van punten een presentieregistratie (tenminste 90% van de scholing dient te zijn bijgewoond). U wordt door ons bij binnenkomst geregistreerd door middel van het scannen van uw deelnemersbewijs. Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Dan dient u ook na afloop van het congres (bij vertrek) een presentielijst te tekenen/paraferen. Presentielijsten liggen vanaf 15.50 uur voor u klaar. Wanneer wij geen handtekening van u hebben, dan kunnen wij u helaas niet opgeven als present om accreditatiepunten te laten toekennen. Wij vertrouwen op uw begrip.