Over oorzaak, gevolg en behandeling

Wanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, pesten, seksueel geweld, (straat)criminaliteit of dood en verlies, dan hebben deze gebeurtenissen een grote impact op de kwaliteit van hun leven. Herkenning en behandeling zijn van groot belang om deze enorme impact te voorkomen of in ieder geval te beperken.

De cijfers liegen er niet om: tussen de 25 en 50% van de kinderen heeft één of meerdere traumatische ervaringen opgedaan. Om te voorkomen dat deze kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden aan de gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang.

Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd en goedgekeurd door:

Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers

Categorie     Accreditatiepunten
Vrije Ruimte Agogen    1
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker    1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk    1

NIP-Eerstelijnspsychologie

Categorie     Accreditatiepunten
ELP herregistratie - behandeling    2
ELP herregistratie - diagnostiek    2
ELP herregistratie - overig    1,5

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie       Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie   5
K&J/OG opleiding - behandeling   0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek   1,5
K&J/OG opleiding - overig taken   0,5


Belangrijke mededeling voor het verkrijgen van accreditatiepunten!
Accrediterende verenigingen vragen voor het toekennen van punten een presentieregistratie (tenminste 90% van de scholing dient te zijn bijgewoond). U wordt door ons bij binnenkomst geregistreerd door middel van het scannen van uw deelnemersbewijs. Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Dan dient u ook na afloop van het congres (bij vertrek) een presentielijst te tekenen/paraferen. Presentielijsten liggen vanaf 15.00 uur voor u klaar. Wanneer wij geen handtekening van u hebben, dan kunnen wij u helaas niet opgeven als present om accreditatiepunten te laten toekennen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd) psychiaters, SPVers, therapeuten, GZ-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen en ergotherapeuten.

Voor het 2e Congres Kind & Trauma is een aantal experts bijeen gebracht die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zo verneemt u alles over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma, wordt trauma bezien vanuit ontwikkelingsperspectief en leert u over nut en noodzaak van stabilisatie in traumabehandeling.

Tijdens de deelsessies kunt u onder andere kennismaken met preventie- en behandelprogramma’s als Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT), Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), hechtingsinterventie NIKA en WRITEjunior. Ook wordt aandacht besteed aan de effecten van trauma op het functioneren in de klas en wat de toepassingen zijn van Rots en Water bij kinderen met een psychosociaal trauma.

Gratis boek bij deelname!
 
 
Deelnemers ontvangen GRATIS het boek Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, geschreven door Margaret E. Blaustein en Kristine M. Kinniburgh. Het boek ter waarde van € 89,90 wordt aan het einde van de congresdag uitgereikt. Klik hier voor meer informatie over het boek dat uitgegeven wordt door Uitgeverij SWP.
 
Informatiemarkt
Op het 2e Congres Kind & Trauma wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl. Wanneer een accreditatieaanvraag is goedgekeurd, dan vermelden wij dat met puntentoekenning op de
website www.traumacongres.nl

Twitter mee over Congres Kind & Trauma 2015! gebruik #traumacongres @logacom