Programma

Hieronder het programma voor het Congres (Psycho)TraumaHeeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar en de informatiemarkt is geopend!

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut/TF-CBT-trainer/EMDR practitioner bij de Bascule.

10.05 uur ‘Ik ben er voor je’
Ouders en de zorg voor getraumatiseerde kinderen
Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut/TF-CBT-trainer/EMDR practitioner bij de Bascule.

Het meemaken van traumatische gebeurtenissen heeft impact op kinderen, jongeren en hun ouders. Ouders die zelf getraumatiseerd zijn en/of zelf psychische problemen hebben, zijn minder beschikbaar voor hun kind. Er is sprake van geblokkeerde ouderlijke zorg. Wat is daarvan de invloed op het kind? Wat moet er gebeuren om die geblokkeerde ouderlijke zorg weer te deblokkeren?

10.40 uur PTSS herkennen: het stellen van de juiste vragen naar trauma en de mogelijke gevolgen
Lotte Hendriks MSc, ​GZ-psycholoog i.o. tot specialist en onderzoeker, Pro Persona (Overwaal: Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS; forensisch psychiatrische polikliniek Kairos). Als promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit.

Van alle kinderen die klachten ontwikkelen na het meemaken van een traumatische ervaring, krijgt lang niet iedereen de behandeling die hij of zij nodig heeft. Deels heeft dit te maken met dat er te weinig over trauma en de mogelijke gevolgen gesproken wordt: het blijkt een lastig thema, ook voor hulpverleners. Slachtoffers van seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld worden steeds meer aangemoedigd te spreken over hun ervaringen. Een zeer goed initiatief! Maar nu is het tijd dat wij als professionals ook van ons laten horen: er is geen plaats meer voor taboes. In de dagelijkse praktijk blijkt het vragen naar traumatische ervaringen en de mogelijke gevolgen hiervan nog helemaal niet zo gemakkelijk. In deze lezing staat Lotte Hendriks stil bij wat het juiste moment is om naar trauma’s te vragen, op welke manier u uw vragen het beste kunt formuleren en welke vervolgstappen u het beste kunt zetten wanneer er sprake blijkt te zijn van (klachten na) trauma’s.​

11.10 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

11.45 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit verschillende onderwerpen. Ga naar pagina deelsessies voor een overzicht van de acht sessies waar uit kunt kiezen

12.45 uur Lunch en bezoek aan informatiemarkt
Er wordt u een gevarieerde lunch geserveerd
 

13.45 uur Het verbeteren van traumabehandelingen: Visual Schema Displacement Therapy
Dr. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog-psychotherapeut en senior onderzoeker, Altrecht Academisch Angstcentrum en Universiteit Utrecht NRGD rapporteur, NIFP.

Ondanks de aanwezigheid van diverse effectieve psychologische behandelingen voor PTSS, is er nog steeds een deel van de patiënten welke niet (voldoende) reageert op deze behandelingen. Het is daarom belangrijk bestaande traumabehandelingen verder te optimaliseren en nieuwe effectieve strategieën te ontwikkelen. Suzy Matthijssen promoveerde onlangs op het onderwerp ‘enhancing trauma treatment’ en zal ingaan op een deel van haar proefschrift. Ze deed onderzoek naar een mogelijke nieuwe vorm van behandeling, genaamd Visual Schema Displacement Therapy (VSDT). Ze zal ingaan op experimentele studies naar de effecten van VSDT en de verrassende resultaten die daarin werden gevonden. Ook zullen praktijkvoorbeelden worden geschetst.

14.15 uur “Door de bomen het bos: traumagerichte therapie bij vluchtelingen”.
Dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en senior onderzoeker, Stichting Centrum ‘45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor complex psychotrauma.

Getraumatiseerde vluchtelingen zijn niet de makkelijkste doelgroep om mee te werken. Een veelheid aan traumatische ervaringen, hoge bijkomende stress, en grote taalkundige en culturele verschillen tussen patiënt en behandelaar maken dat behandelaren soms door de bomen het bos niet meer zien. Wetenschappelijke bevindingen kunnen helpen om de diagnostiek en behandeling van vluchtelingen vorm te geven, om traumagerichte behandeling in te zetten waar nodig, en om realistisch te zijn over te verwachten behandelresultaten. In deze presentatie worden de psychische problematiek, voorspellers van PTSS, en behandeleffectiviteit van getraumatiseerde vluchtelingen besproken en vertaald naar de klinische praktijk.

14.45 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

15.15 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U heeft keuze uit verschillende onderwerpen. Ga naar pagina deelsessies voor een overzicht van de acht sessies waar uit kunt kiezen

16.15 uur Afsluitende borrel met een hapje